Connect with us
X

บันเทิง

‘ตู่ นันทิดา’ โสดสวย รวยทรัพย์สิน 103 ล้าน

โสดสวย รวยทรัพย์สิน 103 ล้าน ‘ตู่ นันทิดา’ นายกฯ สมุทรปราการ ครองที่ดิน 50 ล้าน สร้อยเพชร 12 เส้น นาฬิกา 7 เรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

และผู้บริหารท้องถิ่นหลายราย รายชื่อน่าสนใจ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย อดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดัง

กรณีเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา ระบุสถานะว่าโสด แจ้งมีบุตร 1 ราย

(น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม บุตรกับนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตคู่สมรส) แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 103,645,941 บ.

ได้แก่ เงิuสด 9.7 แสน เงิuฝาก 1,972 บ. ที่ดิน 70,552,300 บ. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,570,385 บ.

ยานพาหนะ 1,290,000 บ. สิทธิและสัมปทาน 1,233,284 บ.ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 14,028,000 บ.

มีหนี้สิน 58,655 บ. เป็นเงิuกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิuอื่น แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 9.6 แสน

เป็นเงิuเดือน นายก อบจ. (ประมาณรายได้ระหว่าง ก.พ.-ธ.ค. 2564) 7.6 แสน เงิuได้จากการแสดง 2 แสน

มีรายจ่ายรวม 778,655 บ. เป็นค่าอุปโภคบริโภค 6 แสน ค่าผ่อนคอนโด 58,655 บ.

เสียภาษีเงิuได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 2.1 แสน ทรัพย์สินที่น่าสนใจ น.ส.นันทิดา

แจ้งถือครองที่ดินโฉนดเลขที่ 86959 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กทม. เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 10 ตรว. มูลค่า 50 ล้าน

ส่วนทรัพย์สินอื่น มีเข็มกลัด 4 อัน 1,035,0000 บ. ต่างหู 5 อัน 1,370,000 บ. นาฬิกา 7 เรือน 3,605,000 บ.

สร้อยคอ 12 เส้น 6,058,000 บ. แหวน 4 วง 1,960,000 บ. สำหรับ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย เคยสมรสกับนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

อดีตนักการเมืองชื่อดังใน จ.สมุทรปราการ ต่อมานายชนม์สวัสดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่าแยกกันอยู่กับ น.ส.นันทิดา ส่วนงานทางการเมือง

เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคราษฎร (ปัจจุบันคือพรรคมหาชน) ก่อนลาออกเมื่อปี 2547 ต่อมาในปี 2563 ลงสมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ

ในนาม ‘กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า’ โดยนายชนม์สวัสดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การสนับสนุน จนชนะการเลือกตั้งในที่สุด

More in บันเทิง