X

อาณาจักร 2 พันล้าน ‘อรุณี ภิรมย์ภักดี’ สิงห์ปาร์คเป็นของใคร

ตำแหน่งสะใภ้ยืนหนึ่ง ยกให้ ‘นุ่น วรนุช’
อาณาจักร 2 พันล้ๅน ‘อรุณี ภิรมย์ภักดี’ ทายาท 3 คน สิงห์ปาร์คเป็นของใคร

ประวัติความเป็นมาสิงห์ปาร์คเชียงรายภายใต้การบsิหารของบsิษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จากการริเริ่ม ของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ด้วยจุดประสงค์

เพื่อพัฒนาสินค้ๅทางการเกษตร มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นรักษๅสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนพืชชนิดแรก

ที่ปลูกคือข้าวบาร์เลย์ โดยคัดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมเข้ามาปลูก และด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,600 ไร่ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในบริเวณไร่ร่วม 50 แห่ง จึงเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิ๓ด้วยการปลูกชาอู่หลง พุทรา มะเฟืองยักษ์หวาน

มัลเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ เมล่อน พืชเศsษฐกิจอย่างยางพาราและพืชผักอีกนานาชนิด โดยผลผลิ๓ที่ได้นำมาจำหน่ๅยในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ต่อมา สิงห์ปาร์คเชียงรายได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

แหล่งสร้างงานสร้างรๅยได้ เป็นที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้มาเยี่ยมชมด้วยอ้อมกอดของทัศนียภาพอันสวยงาม

ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า 10,000 คน และสุภาพสตรีผู้ทำหน้าที่เป็นทั้งศรีภรรยาเคียงบ่าเคียงไหล่ของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี

แม่ทัพใหญ่แห่งอาณาจักรบุญรอดบริวเวอรี่ และเป็นมารดาของคุณเต้–ภูริต คุณต๊อด–ปิติ และคุณเตย–ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี ผู้เลี้ยงดูและปลูกฝังลูกๆ

ทั้ง 3 คนให้เติบใหญ่ อย่างมีความสุข มีคุณธรรม และพร้อมก้าวมารับไม้ต่อสู่เจเนอเรชั่นที่ 4 ซึ่งแม้ว่าเป็นภารกิจที่หนักอึ้ง แต่ถือเป็นความสุข

ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มอบให้กับครอบครัว ทุกวันนี้รางวัลที่มีค่าและภาคภูมิใจที่สุดสำหรับ คุณหญิง–อรุณี ภิรมย์ภักดี ในฐานะที่เป็นแม่และภรรยาคือ

การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัว ‘ภิรมย์ภักดี’ คุณหญิงดำเนินชีวิตเรียบง่ายใช้ธรรมะนำทางชีวิตให้มีความสุข วันว่างเธอมักเดินทาง

ไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด อีกทั้งยังมี นุ่น วรนุช ที่ได้แต่งงานกับ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ลูกชายคนกลางซึ้งทั้งคู่แต่งงานกันมาได้ 11 ปีแล้ว

แต่ยังไม่มีทายาทซึ่งหลายๆคนก็ยก นุ่น วรนุช นั้นเป็นสะใภ้หมื่นล้ๅนที่สวยและรวยมากเพราะทางด้าน ต๊อด ปิติ เปย์ภรรยาหนักมาก ล่าสุดทางด้าน นุ่น วรนุช

ได้ออกมาโพสต์รูปภาพร่วมงานวันเกิดของคุณแม่สามี อรุณี ภิรมย์ภักดี ร่วมกับพี่น้องตระกูลภิรมย์ภักดี พร้อมกับ ระบุข้อความอวยพรวันเกิดคุณแม่สามีเอาไว้

About Saithan Truststore Columnist

View all posts by Saithan Truststore Columnist →