X

เปิดทรัพย์สิน ‘พิ้งกี้ สาวิกา’

เปิดทรัพย์สิน ‘พิ้งกี้ สาวิกา’

ข่าวใหญ่ของวงการบันเทิง “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” กับ 105 วัน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ เมื่อย้อนไป

วันที่ 18 ส.ค.65 นักแสดงคนดัง “พิ้งกี้ ” ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพร้อมกับคุณแม่ หลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ๑ดีฉ้อโกv

Forex-3D โดย ศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันทุจริตหลอกลวง 3 ข้อ คือ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมตังที่เป็นการฉ้อโกvประชาชน และร่วมกันฉ้อโกvผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ Forex และเฟซบุ๊ก

ได้ยื่นประกัน รอบ 1 โดยศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งค ดีแล้ว เห็นว่าข้อหามีอัตตาโทษสูง ค่าเสียหายตามฟ้อง

มีจำนวนมาก กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว น่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง วันที่ 23 ส.ค.65

ได้ยื่นประกันตัวเป็นรอบ 2 โดย “พิ้งกี้” มีอาการเครีย๑หนักและแอบปล่อยโฮ ปรึกษาเรื่องจะยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่ 2 และในตอนนั้นยังไม่มีการ


แต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีทนายชื่อดังหลายคนที่เสนอตัวเข้าช่วย วันที่ 25 พ.ย.65 ได้ขอยื่นประกันตัวเป็นรอบ 3 ทนายความยื่นคำร้อง


หลักทรัพย์เป็นตังสด จำนวน 3 ล. ขอปล่อยชั่วคราว๑ดีร่วมกันกู้ยืมตังแชร์อันเป็นการฉ้อโกvประชาชน แต่ศาลอาญา พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า

๑ดีนี้ศาลเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย ระหว่างพิจารณามาแล้วโดยระบุเหตุผลไว้ชัดแจ้งแล้ว กรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและวันที่

30 พ.ย 65 ศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัว “พิ้งกี้” หลักทรัพย์ 5 ล. ปล่อยชั่วคราว พร้อมกำหนดเงื่อนไข ห้ามยุ่งเหยิงกับพยาน , ห้ามเดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักร , หากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน 7 วัน และให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือน จนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลง ไม่นานมานี้ สืบเนื่องจาก


พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช นางเอกชื่อดัง ถูกส่งตัวเข้าทัณฑสถานหญิงกลาง หลังศาลอาญารัชดาไม่ให้ประกันตัวใน ๑ดีแชร์ Forex 3D ฉ้อโกvประชาชน มูลค่า

ความเสียหายกว่า 2 พันล. ความเคลื่อนไหวจากกรมสอบสวน๑ดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เกี่ยวกับ๑ดีนี้ เป็นการส่งมอบทรัพย์สินของนายอภิรักษ์ โกฎธิ (พี่ชาย)

ผู้บริหาร Forex-3D กับพวกที่เป็นจำเลยใน๑ดีและอยู่ระหว่างถูกจำคุกในเรือนจำ ให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกตัง หรือ ปปง. มากกว่า 230 ล.ทรัพย์สิน


จำนวน 173 รายการ อาทิ รถยนต์จำนวน 14 คัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลุกสร้าง จำนวน 12 แปลง ป้ายทะเบียนรถสวย จำนวน 9 หมายเลข รถโกคาร์ท จำนวน 11 คันทั้งนี้สำหรับภาพรวมใน๑ดี แชร์ลุกโซ่ Forex-3D สรุปความเสียหายทั้งสิ้น 2,500 ล. ผู้เสียหายเก้าพันกว่าคน ปัจจุบัน นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D และทีมผู้บริหาร ยังอยู่ในเรือนจำ และยังมีแม่ทีมอีกหลายรายที่ยังลอยนวลอยู่จนถึงปัจจุบัน

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →